Akcja w liczbach


Od stycznia 2015 zebraliśmy: 

 

Zebrane środki wykorzystaliśmy na:

Stan na 31.07.2015 r.

Szczegółowe sprawozdanie znajdziesz poniżej:

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej