Payroll


Payroll

payroll

Payroll to łatwa i bardzo skuteczna forma wspierania celów społecznych. Polega na dobrowolnej deklaracji pracowników przedsiębiorstwa do regularnego przekazywania niewielkiej kwoty bądź „końcówki wynagrodzenia” na rzecz wybranej organizacji pozarządowej.
Dzięki prostej procedurze Payroll jest narzędziem, które szybko można wprowadzić w każdej firmie.
Program Payroll jest sposobem integrowania pracowników, jednocześnie firma wzmacnia swój prestiż jako organizacja społecznie odpowiedzialna.

 

Jesteś zainteresowany tą formą wsparcia? Przeczytaj więcej poniżej.

 

Pytasz współpracowników, czy nie chcieliby wesprzeć naszej Fundacji końcówką swojej pensji.

Pracownicy wypełniają jednorazowo deklarację o przekazywaniu określonej kwoty z pensji na konto naszej Fundacji. Takie zlecenie nie obciąża budżetu darczyńcy (przekazywane są niewielkie kwoty co miesiąc).

Dział księgowości Twojej firmy uwzględnia decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac – odlicza zadeklarowaną sumę od poborów i przekazuje Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” jako dotację celową. (Pracownik w każdym momencie może taką deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.)

W kolejnym roku kalendarzowym pracownicy otrzymują od działu księgowości zaświadczenie o sumie przekazanych w poprzednim roku darowizn, co uprawnia do odliczenia tych kwot od dochodu.

Tego rodzaju forma wsparcia pozwala Fundacji zaplanować działania. Dzięki stałemu dochodowi możemy lepiej organizować i realizować projekty.

 

 

Zapraszamy do wdrożenia programu Payroll w Twojej firmie.